Transmissió BMW

Reconstrucció de transmisió de BMW de guerra, mecanitzant eixos nous i sellant forat mitjançant soldadura, segon indicacions del client.