Telescopi

Estructura de suport en fundició d’alumini per allotjament de telescopi.

Lent de 500 mm de diametre.