Radar UPC

Conjunt d’acer inoxidable basculant en totes direccions per allotjar radiometre
Dissenyat per la UPC.