Pinyons i corones

Mecanització de tot tipus de corones dentades i pinyons segon necessitats dels clients, mecanitzant també els xaveters i rosques de fixació.