Peces petites

Sèries de tot tipus de peces petites i mitjanes, com ara:

  • Rodes de nylon amb rebló
  • Peca de metall roscada interiorment
  • Pio de guia (eix guia)
  • Etc.