Corones de transmissió

Mecanització de corona d’Ergal per a motocicletes, ajustament a buje i forats de sujecció.